Стипендије за васкуларне хирурге за студијскe боравкe у Америци 2015. године

 Доступне су 4 стипендије намењене заинтересованим васкуларним хирурзима између 35 и 40 година старости.

Профил кандидата:
  • завршене студије медицине;
  • Кандидати који су обављали хирушку пркасу, који су били у настави или се бавили истраживањем најмање годину дана;
  • Кандидати који су својим радом допринели настави/истраживању у својој земљи
 
Рок за пријаву: 14. јун 2014. 
 
Документа за пријаву:
  • Попуњен апликациони формулар
  • Листа објављених радова, као и три комплетне публикације
  • Три писма препоруке
  • ЦВ
  • Фотографија
 
Документа за пријаву послати електронским путем на адресу: membership@vascularsociety.org.
 
Од добитника стипендије се очекује да проведе близу две недеље у САД-у, да посети различите универзитете и клинике и да присуствује Годишњем састанку у области васкуларних наука, који ће се одржати у Чикагу од 18-20. јуна 2015. године.
 
Одабраним кандидатима биће додељена стипендија у висини 5000 америчких долара, на конто трошкова пута и трошкова живота.
 
Више о програму и начину пријаве видети овде