Драги сарадници, асистенти и професори факултета Универзитета у Крагујевцу, на овој страници можете пронаћи корисне информације за усавршавање академског кадра на високошколским институцијама, као и информације о стручним и научним конференцијама и семинарима.

Програми за усавршавање академског кадра:

1. Програм стипендија за младе истраживаче COIMBRA

Scholarship Programme for Young Researchers from European Neighboring Countries
Овај програм покрива краткорочне истраживачке боравке млађег академског кадра (до 35 година) на неком од европских универзитета који учествују у овом програму.
Детаље о овом програму можете пронаћи на: www.coimbra-group.eu
Контакт особа Аnna Quici: quici@coimbra-group.eu

2. Национални EURAXESS портал за истраживаче

EURAXESS портал је јединствени wеб сервис који омогућава приступ потпуним и ажурним информацијама и услугама, намењеним истраживачима из Европе и ван ње, који желе да започну или наставе своју научну каријеру у Европским истраживачким институцијама. Као део широке Европске иницијативе у којој учествује 35 земаља, национална EURAXESS мрежа стоји на располагању домаћим и страним мобилним истраживачима, тако што пружа услуге достављања широког дијапазона информација путем овог портала, неопходних за развој научне каријере у Европском истраживачком простору, али и непосредне помоћи у конкретним случајевима.

Интернет презентација портала: www.euraxess.rs

3. Стипендије Републике Аустријe за запослене на универзитетима

Стипендије доступне за истраживање на научно-истраживачким институцијама у Аустрији (нпр. универзитетима, академији наука, националној библиотеци, националном архиву)

Области: природне науке, техничке науке, медицинске науке, агрономија, друштвене, хуманистичке науке и уметност

Трајање програма: 1 – 12 месеци

Профил кандидата:

 • За стипендије могу аплицирати постдокторанти запослени на универзитетима изван Аустрије
 • Кандидати који нису спроводили своју главну активност у Аустрији у периоду од 6 месеци пре добијања стипендије
 • Старосна граница у време пријаве: 40 година у време подношења пријаве (рођени након 01. марта 1975.)

Рок за пријаву: 01. март и 01. септембар (годишњи рок)

Документа за пријаву:

 • Попуњен апликациони формулар, укључујући CV и план истраживања
 • 2 академска писма препоруке
 • Потрвда од стране супервизора да је пројекат прихваћен од стране одабране институције у Аустрији
 • Скенирани пасош
 • Скениран транскрипт дипломе о завршеним докторским студијама

Стипендија покрива месечну новчану накнаду (1040 евра) и трошкове пута у максималном износу до 500 евра; од стипендије треба да буде плаћено здравствено осигурање и осигурање од повреда, као и трошкови смештаја (од 220 до 470 евра, зависно до захтеваног комфора)

Пријава се одвија електронским путем на адреси: пријава

Више о програму и начину пријаве можете видети овде.

Извор: Фондација Републике Аустрије за стипендирање

4. Стипендије Хумболт фондације за постдокторска истраживања у Немачкој

Александар Хумболт фондација сваке године додељује стипендије истраживачима из иностранства који желе да спроводе истраживање у оквиру истраживачких институција у Немачкој.

Доступне су стипендије за све дисциплине.

Годишње се додели око 500 стипендија.

Трајање програма: 6 - 24 месеца

Профил кандидата:

 • докторске студије завршене пре мање од 4 године од датума аплицирања
 • језичке вештине: познавање енглеског или немачког језика (хуманистичке, друштвене науке и медицина – познавање немачког се захтева само уколико је неопходно за успешно спровођење истраживања; у супротном се захтева добро познавање енглеског језика; природне науке и инжењерство – веома добро познавање немачког или енглеског језика)

Стипендија покрива месечну новчану накнаду (2650 евра месечно), покривене трошкове здравственог и осигурања од одговорности, паушалу путних трошкова, стипендију за курсеве језика, трошкове истраживања.

Конкурс је стално отворен.

Пријаве послати на адресу:

Alexander von Humboldt Foundation 

Selection Department 

Jean-Paul-Str. 12, 53173 Bonn, Germany  

Више о програму и начину пријаве можете видети овде.

5. Хумболт фондација: Georg Forster стипендије за истраживаче

Фондација Alexander von Humboldt расписала је конкурс за пријаву кандидата за постдокторски програм стипендија Georg Forster Research Fellowships, за који могу аплицирати и истраживачи из Србије.

Годишње се додели до 80 стипендија.

Профил кандидата: 

 • Истраживачи – постдокторанти (кандидати који су докторске студије завршили у периоду од 4 године пре рока за пријаву) или устраживачи са искуством (кандидати који су докторске студије завршили у периоду од 12 година пре рока за пријаву)
 • Кандидати који намеравају да спроводе истраживање у трајању од 6 – 24 месеца на одабраној истраживачкој институцији у Немачкој
 • Кандидати чији исходи истраживања укључују аспекте који су важни за наставак развоја земље из које кандидат потиче
 • Кандидати који желе да допринесу размени знања и метода између своје матичне земље и Немачке
 • Захтеване језичке вештине: познавање енглеског или немачког језика (хуманистичке, друштвене науке и медицина – познавање немачког се захтева само уколико је неопходно за успешно спровођење истраживања; у супротном се захтева добро познавање енглеског језика; природне науке и инжењерство – веома добро познавање немачког или енглеског језика)

Конкурс је стално отворен.

Стипендија покрива месечну новчану накнаду (2 650 евра за постдокторанте, 3 150 за истраживаче са искуством) којом су покривени трошкови здравственог и осигурања од одговорности, паушалу путних трошкова, стипендију за курсеве језика, трошкове истраживања.

Више информација за постдокторанте можете видети овде

Више информација за истраживаче са искуством можете видети овде.

Више информација о програму можете видети овде.