О нама

Идеја о оснивању Центра за развој каријере и саветовања студената у Србији реализована је захваљујући иницијативи Фондације престолонаследника Александра за културу и образовање и подршци Универзитета у Крагујевцу. Центар за развој каријере формиран је као организациона јединица Универзитета у Крагујевцу и свечано отворен 16. новембра 2007. године, са циљем да студенте  припреми за излазак на тржиште рада након дипломирања, да их повеже са пословном заједницом и да им пружи подршку у стицању оних знања и вештина које су данас на тржишту рада неопходне. Центар је осмишљен као студентски сервис који кроз различите услуге и програме обезбеђује подршку студентима и дипломцима Универзитета у Крагујевцу у развоју каријере и помаже им да се по завршетку студија што боље представе у пословном свету.

Наши циљеви су:

  • Успостављање система подршке студентима и дипломцима Универзитета у Крагујевцу у развоју знања и вештина релевантних за запошљавање или наставак образовања у земљи или иностранству.
  • Повећање броја студената који су стекли релевантно радно искуство током студирања или након дипломирања и повећање процената студената/дипломаца који су користили неке од програма мобилности студената.
  • Пружање подршке студенатима и дипломцима Универзитета у Крагујевцу да се на адекватан начин представе као будући стручњаци у различитим областима рада како националној, тако и страној академској и пословној заједници и промоција Универзитета у Крагујевцу као водеће институције за високо образовање у Региону.
  • Јачање и унапређење сарадње са свим факултетима Универзитета и академским особљем и јачање интегративне улоге Универзитета у Крагујевцу.
  • Успостављање мреже сарадника Центра на свим факултетима у циљу адекватног пружања услуга свим студентима Универзитета.
  • Стално унапређење рада Центра кроз развој нових програма услуга и константно едуковање запослених у Центру.

Корисници услуга Центра за развој каријере и саветовање студената су студенти и дипломци Универзитета у Крагујевцу, као и послодавци и други представници пословне заједнице.

Важно је напоменути да су све услуге Центра бесплатне, како за студенте и дипломце Универзитета у Крагујевцу, академски кадар факултета у склопу Универзитета, тако и за послодавце.

Кључна улога Центра за развој каријере јесте, пре свега, информисање студената и дипломаца о свим могућностима за унапређење каријере, као и опцијама за усавршавање у иностранству. Центар, такође, својим програмом услуга, кроз радионице и курсеве, настоји да пружи подршку студентима у развоју оних знања и вештина које су данас изузетно значајне приликом запошљавања. Кроз сарадњу са послодавцима Центар настоји да омогући студентима/дипломцима да кроз програме волонтирања и пракси стекну радно искуство, да упознају пословно окружење и да им на тај начин помогне да што успешније ”изађу” на тржиште рада.
Кључна улога Центра за развој каријере је, пре свега, у информисању и саветовању, пружању подршке и помоћи студентима/дипломцима у реализовању њиховог каријерног плана. Центар не посредује у запошљавању, већ пружа релевантне информације о могућностима запослења, стручног усавршавања и усавршавања у домену формалног и неформалног образовања, док је на студентима да све понуђене могућности усавршавања искористе и на тај начин остваре своје каријерне планове у директном контакту са послодавцима.