Стипендије за студенте који се образују за обављање недостајућих занимања

Право да се пријаве на конкурс за доделу студентских стипендија, у складу са законом, имају студенти високошколских установа чији је оснивач Република Србија или аутономна покрајина, који су уписани први пут у текућој школској години у другу или трећу годину студија првог степена једног од доле наведених студијских програма, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који нису у радном односу, који имају држављанство Републике Србије, који нису губили ниједну годину током студија, уз максималну ефикасност током студирања, који су према наставном програму високошколске установе на којој студирају положили све испите из претходних година студија и постигли просечну оцену најмање 7,50 (седам и по) и који имају пребивалиште на територији Републике Србије.

На конкурс се могу пријавити студенти друге и треће године првог степена студија, уписани на један од следећих студијских програма:
 
Универзитет у Крагујевцу - Природно-математички факултет: Дипломирани математичар - професор математике, Дипломирани информатичар - професор информатике, Дипломирани физичар - наставник физике и информатике; Филолошко-уметнички факултет: енглески језик и књижевност, немачки језик и књижевност, српски језик и књижевност.
 
Рок за пријављивање на конкурс је од 1. до 31. октобра 2021. године. 
 
Више информација можете пронаћи овде.