Стипендије за постдипломске студије у области архитектуре

Стипендије Немачке службе за академску размену за постдипломске студије у области архитектуре намењене су за похађање мастер студија (са циљем стицања дипломе) или комплементарног програма на државним или државно признатим универзитетима у Немачкој. 

За овај програм могу аплицирати кандидати који су завршили основне студије у области архитектуре, унутрашњег дизајна, заштите споменика, урбаног планирања или регионалног планирања и који су положили завршне испите пре не више од 6 година од датума пријаве.
 
Стипендија за мастер студије се додељује у трајању одабарног студијског програма, а за максималан период до 24 месеца; стипендије за комплементарне програме додељују се за 1 академску годину.
 
Стипенијом је покривена месечна новчана накнада од 850 евра, трошкови пута, паушала на конто трошкова студија и трошкови здравственог осигурања. 

Рок за пријаву: 30. септембар 2019.
 
Више информација о овом програму стипендија можете наћи на немачкој и српској верзији сајта Немачке службе за академску размену. 
 
Напомена: Одвојени су процеси пријаве за стипендију и за жељени студијски програм на универзитету у Немачкој. Кандидат мора задовољити језичке услове програма који жели да похађа.