Стипендије за изузетно надарене студенте

Право да се пријаве на конкурс за доделу стипендија изузетно надареним студентима, у складу са законом, имају студенти високошколских установа чији je оснивач Република Србија, аутономна покрајина или једииица локалне самоуправе, почев од треће године студија, односно са остварених 120 ЕСП бодова, са положеним свим испитима из претходних година студија (основне академске студије, мастер академске студије и докторске академске студије), који су уписани први пут на студије првог, другог или трећег степе - на, чије се школовање финансира из буцета Републике Србије, који су одмах након средње школе уписали високошколску установу, који имају држављанство Републике Србије, који током студирања остваре просечну оцену 3 најмање 9,00, који су у континуитету уписивали године студирања на терет буџета Републике Србије. 

За остваривање права на стипендију за изузетно надарене студенте, студенти који испуњавају прописане услове полажу стандардизоване тестове, осим студената уметничких академија који нису на теоретском одсеку.
 
Студенти који конкуришу за стипендије за изузетно надарене пријављују се онлајн, преко линка који је постављен на интернет страници Министарства. 
 
Онлајн пријаве за стипендију подносе се од 1. до 31. октобра 2021. године.
 
Више информација о овом програму стипендија можете пронаћи у тексту Конкурса на следећем линку.