Стипендије за докторске студије у оквиру молекуларних и целуларних природних наука у Немачкој 2014.

Интернационална Макс Планк истраживачка школа за молекуларне и целуларне природне науке расписала је конкурс за пријаву за стипендије за докторске студије.

За стипендију могу конкурисати заинтересовани кандидати који имају завршене мастер студије и предзнање у области биолошких наука, биохемије, биофизике, биотехнологије или њима сродним дисциплинама. 
 
Стипендија покрива трошкове живота и школарину.
 
Рок за пријаву: 10. јануар 2014.
 
Више о програму и начину пријаве видети на: imprs