Стипендије за докторске студије у области теоријске физике на Универзитету Копнехаген у Данској

 Центар за квантне изворе Наилс Бор института Универзитета Копенхаген позива све заинтересоване кандидате да се пријаве за стипендије за докторске студије у области теоријских истраживања и дизајна извора за процесуирање квантних информација.

Додељује се једна стипендија у трајању од 3 до 4 године, зависно до статуса кандидата; позиције имају за циљ стицање звања доктора наука на Универзитету Копенхаген.
 
Заинтересовани кандидати морају имати предзнање у области теоријске физике и квантне информационе теорије на нивоу мастер студија.
 
Рок за пријаву: 15. јун 2014. године
 
Стипендија подразумева запсолење за које следи месечна новчана какнада.
 
Више о програму видети oвде