Стипендије за докторске студије у области природних наука у Белгији

Flemish институт за биотехнологију нуди стипендије за докторске студије у области природних наука. Доступно је 8 стипендија за студије на овом Универзитету, у Фландерсу, у Белгији.

Профил кандидата: 
универзитетска диплома у области природних наука која их формално квалификује за докторске студије на Flemish универзитету 
не старији од 28 година у време пријаве
веома добро познавање енглеског језика
 
Студијски предмети: молекуларна биологија, развојна биологија, структурна биологија, генетика, биохемија, микробиологија.
 
Стипендија подразумева потпуно финансиране трошкове и годишњу нето плату у вредности  25 000 евра. 
 
Рок за пријаву: 15. фебруар 2014.
 
Више о програму видети на: vib