Стипендије за докторске студије у области друштвених наука у Бремену, Немачка

Међународни факултет друштвених наука у Бремену расписао је конкурс за пријаву за програм докторских студија на овом факултету. Програм почиње 01. септембра 2015. године. 

Кандидати примљени на овај програм бавиће се неком од тема у оквиру следећих области:
  • Глобално управљање и регионалне интеграције
  • Социјална држава, неједнакост и квалитет живота
  • Промена живота у контексту социо-културних промена

Факултет омогућава 15 стипендија у вредности од 1300 евра месечно, током 3 године трајања програма докторских студија. Да би подржао научну независност својих стипендиста, одабраним кандидадтима омогућено је финансирање за спровођење, презентовање и публиковање истраживања.

Кандидати заинтересовани за овај програм морају испуњавати два основна услова: морају имати завршене мастер студије у некој од области релевантних за горе наведена тематска поља, као и међународно признати сертификат о познавању енглеског језика (TOEFL, IELTS).
 
Рок за пријаву: 15. фебруар 2015.
 
Напомена: Сви кандидати примљени на овај програм докторских студија, аутоматски ће примати стипендију. 
 
Више о програму и начину пријаве видети овде.