Стипендије за докторске студије популационе генетике у Аустрији

Факултет популационе генетике у Бечу омогућава докторске студије у области популационе генетике у Аустрији. Позиције су доступне високо мотивисаним  изванредним студентима  са предзнањем у области биоинформатике, статистике, функционалне генетике, теоријске и експериманталне популационе генетике. За позиције могу аплицирати и студенти сродних дисциплина: математике и физике.

Стипендија подразумева запослење за које ће се примати новчана накнада у висини од 34 700 еура.
 
Рок за пријаву: 7. jaнуар 2014.
 
Више о програму видети на: popgen