Стипендије за докторске студије на Фридрих Мишер институту у Швајцарској

Фридрих Мишер институт за биомедицинска истраживања у сарадњи са Универзитетом из Базела нуди стипендије за докторске студије у области епигенетике, неуробиологије и механизама канцера.

Кандидати заинтересовани за овај програм морају имати диплому која их формално квалификује за похађање докторских студија у матичној земљи (морају имати завршене мастер студије).
 
Трајање програма: 4 године
 
Програм подразумева теоријски део, праксу и спровођење истраживања.
 
По завршетку програма успешни кандидати стичу диплому о завршеним докторским студијама Универзитета у Базелу.
 
Рок за пријаву: 30. новембар 2014. године
 
Пријава се врши електронским путем на адреси: apply
 
Стипендија подразумева запослење за које следи одговарајућа новчана накнада.
 
Више о програму и начину пијаве видети овде.