Стипендије за докторске студије на Дрезден Лајбниц факултету у Немачкој

 Дрезден Лајбниц факултет, интернационални факултет за просторне науке, економију и друштвене науке у Немачкој, нуди стипендије за докторске студије у трајању од три године. Прва година студија намењена је предавањима и развоју тезе докторске дисертације, друга година намењена је истраживању, а трећа успешном завршавању докторске дисертације.

Тема истраживања: Urban and Regional Resilience – Managing Change for Sustainable Urban and Regional Development
 
Тематске целине у оквиру теме видети на адреси: research topics
 
Профил кандидата:
  • Завршене мастер студије у области економије, наука о заштити животне средине, географије пре мање д 4 године ода датума пријаве за ову стипендију
  • Међународно признати сертификати познавања енглеског језика

Рок за пријаву: 15. септембар 2014.
 
Регистрација на адреси: registration
 
Више о програму видети овде.
 
Извор: najstudent