Стипендије за докторске студије на Биоцентрум универзитету у Швајцарској, 2014/15. академске године

 Биоцентрум универзитет у Базелу нуди до 10 стипендија најбољим младим научницима у области молекуларних наука у оквиру програма „Стипендије за најбоље“ (Fellowships for Excellence). 

Стипендије кандидатима омогућавају директно учешће на програму докторских студија на овом Универзитету и истраживање у различитим истраживачким групама. 

Рок за пријаву: 30. јун 2014.
 
Кандидати заинтересовани за ове стипендије морају имати универзитетску диплому која их формално квалификује за докторске студије на Универзитету у Базелу. 
 
Трајање програма: 3 године
 
Стипендија покрива: новчану накнаду стипендисти током три године трајања програма, годишњу стипендију за уџбенике и друге наставне материјале, трошкове учешћа на одабраним курсевима Биоцентрум програма, трошкове студијских путовања, трошкове путовања при изради тезе.
 
Електронска пријава на адреси: apply
 
Више о програму видети на: biozentrum