Стипендије за докторске студије на Бамберг универзитету у Немачкој

Факултет друштвених наука Универзитета Бамберг додељује до 12 потпуно финансираних стипендија намењених интернационалним студентима за похађање докторских студија на овом Универзитету. 

Програм се реализује од 01. априла 2015. године.
 
Трајање програма: 3 године
 
Тематска поља: 
  • Образовање, лични развој и учење од раног детињства до зрелог доба;
  • Образовање и социјалне неједнакости током живота;
  • Промене становништва, тржишта рада и демографских структура и њихов утицај на друштвене неједнакости у модерним друштвима;
  • Управљање, институционалне промене и политичко понашање.

Кандидати заинтересовани за ову стипендију морају имати завршене мастер студије у области образовних наука, економије, статистике, психологије и политичких наука, и међународно признати сертифакт познавања енглеског језика (TOEFL, IELTS, CAE).

Додељује се месечна стипендија у вредности од 1 365 еура. 

Рок за пријаву: 31. октобар 2014. године
 
Више о програму и начину пријаве видети на: линк1, линк2, линк3, линк 4