Стипендије за докторске и постдокторске студије за интернационалне студенте у Немачкој

Макс Планк интернационална истраживачка мрежа (Max Planck International Research Network on Aging), омогућава свим заинтересованим кандидатима да се пријаве за стипендије за докторске и постдокторске студије за интернационалне кандидате. Трајање стипендије је три године за докторске, односно две године за постдокторске студије.
Стипендије су доступне у области бихејвиоралних и друштвених наука, биологије, права и хуманистичких наука.

Рок за пријаву: 06. 09. 2013.
Пријаве послати на: appl-mnars@demogr.mpg.de.

Више о програму и начину пријаве видети на: Маx Planck

Извор: Scholarships-positions.com