Стипендије за дипломце из Централне и Источне Европе

Немачка фондација за заштиту животне средине - DBU (Deutsche Bundesstiftung Umwelt) додељује стипендије високо квалификованим дипломцима из земаља Централне и Источне Европе за усавршавање у области заштите животне средине (Fellowships for university graduates from Central and Eastern Europe – CEE)

Стипендије су намењене дипломцима свих дисциплина, који су завршили мастер студије у последње 3 године. Студенти докторских студија могу конкурисати уколико се докторске студије не завршавају у току периода стипендирања.
 
Стипендије су намењене за истраживачке боравке на универзитетима, истраживачким институтима, компанијама, агенцијама за заштиту животне средине и екологију и невладиним организацијама.  
 
Годишње се додели до 60 стипендија.
 
Трајање стипендије: 6 – 12 месеци
 
Програмом је покривена месечна новчана накнада од 1250 евра месечно, као и трошкови здравственог осигурања, осигурања од незгоде и одговорности, а обезбеђене су и друге погодности (неколико недеља интензивног курса немачког језика, семинари различите тематике из области заштите животне средине и екологије, позиви на важне догађаје DBU, умрежавање стипендиста и алумниста, годишњи састанци ДБУ Алумни у матичним земљама). 
 
Пријава за стипендију одвија се онлајн на немачком или енглеском језику. Пријава мора садржати опис предлога пројекта којим би кандидат желео да се бави у Немачкој и који би био од значаја за његову матичну земљу или Европску унију.  
 
Годишњи рокови за пријаву: 5. март и 5. септембар
 
Опште информације о програму можете наћи овде.
 
Информације о DBU програму стипендија за Србију можете наћи овде.
  
Контакт особа за DBU стипендије за Србију је Ана Петровић (имејл: borisavljevic.ana@gmail.com) 
 
Важни датуми за кандидате из Србије: 
 
Рок за пријаву: 5. март 2022. године
Интервју са селекционом комисијом: април 2022. 
Датум почетка стипендије: 21. август 2022.
Почетак интензивног курса немачког језика: 23. август 2022. 
Почетак даљих обука: 20. септембар 2022.