Стипендије Владе Републике Пољске за академску 2021/22. годину

У оквиру Програма личне размене студената и истраживача у оквиру билатералне сарадње, Национална агенција за академску размену Републике Пољске (NAWA) понудила је:  

  1. стипендије за научни стаж у укупном трајању од 32 месеца - за кандидате који поседују диплому високог образовања за стаж у трајању од 1 до 9 месеци;
  2. стипендије за једносеместралне студије за 10 студената (основне и мастер студије). 

Номиновање кандидата, прикупљање и прослеђивање документације врши Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Пријављивање се врши тако што се сва документација и 2 пријавна формулара пошаље на адресу: Министарство просвете , науке и технолошког развоја, Немањина 22-26, 11000 Београд , 6. спрат, крило Ц, канцеларија 24 – са назнаком: За конкурс „Стипендије Владе Републике Пољске / NAWA“
 
Контакт особа у Министарству просвете науке и технолошког развоја: jelena.pazun@mpn.gov.rs
 
Рок за пријаву: 5. мај 2021. 
 
Текст позива за стипендију можете наћи овде.
 
Пропозиције конкурса можете наћи овде.
 
Пријавни формулар можете наћи овде.