Стипендије “Видимо таленте скривене у вама”

Компанија ManpowerGroup покренула је програм студентских стипендија под називом “Видимо таленте скривене у вама.” са циљем развоја талента код студената државних универзитета на територији Републике Србије.

Програм је усмерен на развој талента и вештина сваког појединца и његов циљ је финансијска подршка 20 стипендиста различитих факултета, државних универзитета на територији Републике Србије, у износу од 100 до 200 евра месечно. 

Конкурс је отворен за студенте треће и четврте године основних студија, чије се школовање финансира из буџета и који су држављани Републике Србије, за следеће групе факултета: 

 • Факултети друштвено – хуманистичких наука 
 • Факултети природно-математичких наука 
 • Факултети медицинских наука 
 • Факултети уметности

Конкурс је отворен до 31.марта 2018. године. 

Текст конкурса погледајте ОВДЕ

Дефинисани критеријуми за доделу стипендије обухватају следеће:

 • Успех на факултету (висина просечне оцене свих положених испита и динамика студирања)
 • Материјално стање (опис материјалног стања и износ примања кандидата и чланова уже породице)
 • Професионални интервју (реализован од стране ManpowerGroup HR консултаната, предвиђен за кандидате који уђу у ужи избор)

Пријава кандидата:

Кандидати се пријављују путем апликације која се налази ОВДЕ

Документација потребна за пријаву:

 • Биографија кандидата
 • Податке очитање важеће личне карте или фотокопију (уколико није чипована)
 • Уверење о држављанству Републике Србије
 • Потврду факултета о свим положеним испитима са просечном оценом у досадашњем студирању 
 • Потврду издату од стране Националне службе за запошљавање о незапослености кандидата 
 • Потврду о просечним примањима чланова уже породице за последњих 6 месеци, издату од стране послодаваца (у случају незапослености, доставити потврду издату од стране Националне службе за запошљавање за сваког члана)
 • Попуњен образац за конкурисање за Стипендију (доступан приликом електронског аплицирања)

За додатне информације о програму студентских стипендија „Видимо таленте скривене у вама“ посетите ЛИНК