Стипендије Републике Словачке

 

Национални програм стипендије Словачке Републике финансира Министарство за образовање, науку, истраживање и спорт Словачке републике. Национални програм стипендирања Словачке Републике подржава студирање, истраживање, подучавање, уметничку мобилност међународних студената, докторанда, универзитетских наставника, истраживача и уметника на високошколским установама и истраживачким организацијама. 

Овај програм одржава двосмерну мобилност – међународне стипендисте у Словачкој, као и словачке стипендисте у иностранству. Програм нуди стипендије за покривање трошкова живота током боравка и путовања.
 
Рок за пријаву: 30. април.
Пријава је електронским путем.
 
Почетак стипендираног боравка за студенте: најранији датум почетка боравка је 1. септембар 2020, а најкаснији датум почетка боравка је 1. априла 2021. године, док је најкаснији завршетак боравка 31. августа 2021. године. За докторанде, универзитетске наставнике, истраживаче и уметнике најранији датум почетка боравка је 1. септембар 2020, а најкаснији датум почетка боравка је 31. август 2021. године, док је најкаснији датум завршетка боравка 30. новембар 2021. године.
Више информација у конкурсу можете погледати на овом линку.