Стипендије Немачке службе за академску размену за 2020. годину

Немачка служба за академску размену (DAAD) и ове године додељује стипендије заинтересованим кандидатима из Србије. 

Доступне су стипендије за студенте и дипломце, као и стипендије за истраживање и предаваче. 
 
1. Стипендије за студенте и дипломце
 
Стипендије су намењене студентима основних,  мастер и докторских студија, дипломцима са завршеним основним и мастер студијама, истраживачима и постдокторантима.
 
Доступне су стипендије за летње курсеве немачког језика, праксу у Немачкој, студијска путовања у Немачку, мастер студије свих области, мастер студије архитектуре, ликовних и сценских уметности и музике, мастер студије економских наука, као и различити типови истраживачких стипендија (за докторате у Немачкој, бинационално вођене докторате, докторате по Cotutelle методи, једногодишње стипендије за истраживање и стипендије за кратке истраживачке боравке).
 
Рокови за пријаву се разликују у зависности од програма.
 
Преглед доступних стипендија: 
 
1. Летњи курсеви немачког језика у Немачкој за студенте и дипломце – годишњи рок за пријаву: 1. децембар 
2. Праксе за стране студенте природних и инжењерских наука као и пољопривреде и шумарства (IAESTE) 
3. Студијска путовања у Немачку за групе страних студената – рок за пријаву: 1. фебруар, 1. мај, 1. новембар
4. Студијске стипендије - мастер студије за стране дипломце свих научних дисциплина – годишњи рок за пријаву: 15. новембар 
5. Студијске стипендије - мастер /постдипломске студије из области архитектуре, ликовних и сценских уметности и музике – годишњи рок за пријаву: различити рокови за пријаву, у периоду од 30. септембра до 30. новембра 
6. ERP-Студијске стипендије за дипломце из економских наука - 15. новембар
7. Истраживачке стипендије - докторати у Немачкој - 15. новембар
8. Истраживачке стипендије - бинационално вођени докторати - 15. новембар
9. Истраживачке стипендије - докторати по Cotutelle-методи - 15. новембар
10. Истраживачке стипендије - годишње стипендије - 15. новембар
11. Истраживачке стипендије - кратки истраживачки боравци – 15. новембар и 30. април
 
Више информација о овим стипендијама можете наћи на сајту Немачке службе за академску размену у Србији, у секцији Стипендије за студенте и дипломце.
 
2. Стипендије за истраживање и за предаваче
 
Намењене су предавачима на високошколским установама, предавачима на уметничким и архитектонским факултетима, научницима, студентима докторских и постдокторских студија и сениор истраживачима.
 
Доступне су следеће стипендије:
 
1. Радни боравци за предаваче на уметничким академијама и архитектонским факултетима
2. Истраживачки боравци за предаваче на високошколским установама и за научнике
3. DLR-DAAD програм истраживачких стипендија
 
Више информација о овим стипендијама можете наћи на сајту Немачке службе за академску размену у Србији, у секцији Стипендије за истраживање и за предаваче.