Стипендије Немачке фондацијe за животну средину

  Стипендије за праксу или истраживачки боравак у области заштите животне средине

Немачка фондација за животну средину (Deutsche Bundesstiftung Umwelt - DBU) додељује стипендије за праксу или истраживачки боравак у трајању од 6 до 12 месеци у организацијама у Немачкој (универзитети, институти, министарства, невладине организације, приватне компаније). 
 
Програм стипендија подржава најшири спектар струка, а услов је да предлог пројекта буде у области заштите животне средине, екологије, одрживог развоја, климатских промена или обновљивих извора енергије
 
Циљна група су млади истраживачи и професионалци - мастер дипломци (уз услов да је диплома стечена у последње три године), мастер студенти при крају студија или студенти докторских студија који нису при крају докторских студија, грађани Србије, са знањем немачког или енглеског језика. 
 
Документа потребна за онлајн пријаву на конкурс су: биографија, предлог пројекта (до 3 стране са описом проблема, методологијом рада и очекиваним резултатима), копија дипломе оверена и преведена код судског тумача, писмо препоруке од универзитетског професора, сертификат или потврда о знању немачког или енглеског  језика. Препорука је, али не и обавеза, да кандидат сам пронађе ментора и менторску организацију у Немачкој са којом ће договорити предлог пројекта као део пријавне документације.
 
Документација треба да буде припремљена на енглеском или немачком језику. 
 
Конкурс је стално отворен, а пријаве се разматрају два пута годишње – 5. марта и 5. септембра. 
 
Након првог круга селекције кандидата, изабрани кандидати се позивају на интервју који се одржава крајем септембра или у октобру (у условима COVID-19 пандемије интервјуи се одржавају онлајн). Почетак стипендије је 3-4 месеца након позитивног одговора Комисије за избор нових стипендиста. Први месец боравка подразумева курс немачког језика, упознавање са немачком културом и градовима у организацији DBU фондације, а остатак боравка рад на проделогу пројекта у одабраној организацији. 
 
Износ месечне стипендије је 1250 евра плус здравствено осигурање, док су трошкови истраживања углавном покривени од стране институције домаћина. 
 
Више информација можете наћи овде (енглески) и овде (немачки).
 
Контакт особе - Координатори ДБУ програма стипендија за Србију:
Наташа Драгутиновић, natasha.dragutinovic@gmail.com
др Ана М. Петровић, borisavljevic.ana@gmail.com
 
Мрежа DBU стипендиста Србије: овде