Стипендије Министарства просвете, науке и технолошког развоја за школску 2022/2023. годину

Министарство просвете, науке и технолошког развоја је, у циљу подстицања најбољих студената да наставе школовање са високом постигнућима, расписало конкурсе за стипендирање студената високошколских установа у Републици Србији за школску 2022/2023. годину  и то:

1. Конкурс  за доделу студентских стипендија
Текст конкурса можете погледати овде
Више информација можете наћи овде.
 
2. Конкурс за доделу стипендија изузетно надареним ученицима и студентима у Републици Србији
Текст конкурса можете погледати овде.
Више информација можете наћи овде.

3. Конкурс за доделу стипендија студентима који се образују за обављање недостајућих занимања од нарочитог значаја 
Текст конкурса можете наћи овде.
Више информација можете наћи овде.

У оквиру конкурса за студентске стипендије, студенти из осетљивих друштвених група (студенти без родитељског старања, из једнородитељске породице, припадници ромске националне мањине, студенти са инвалидитетом, студенти са хроничним болестима, студенти чији су родитељи нестали или су киднаповани на територији Косова и Метохије и на територији република бивше СФРЈ, избеглице и расељени студенти, повратници по споразуму о реадмисији и депортовани студенти) имају право да поднесу захтев да се посебно рангирају на начин предвиђен Конкурсом, изузев студената без родитељског старања, студената припадника ромске националне мањине и студената са инвалидитетом, који се посебно рангирају применом блажих критеријума у складу са афирмативним мерама у области образовања, од друге године студија, уколико нису губили годину током студија, без обзира на просечну оцену и ЕСПБ бодове.

Пријаве на конкурсе могуће је поднети од 3. до 31. октобра 2022. године.