Стипендије Ђини фондације, Италија

Области: пољопривредне науке, инжењерство, математика, физика и природне науке

Фондација Инжењер Алдо Ђини додељује стипендије студентима који планирају да похађају студије или специјализацију на департманима Универзитета Падова у области пољопривредних наука, инжењерства, математике, физике и природних наука.
 
За овај програм могу аплицирати кандидати који имају завршене студије у поменутим областима и који имају мање од 35 година у време пријаве.
 
Рок за пријаву: 15. септембар 2014. године
 
Формулар за пријаву на адреси: application form
 
Стипендија у висини до 6000 евра, исплаћује се у три дела. Стипендијом покривени и трошкови пута.
 
Више о програму и начину пријаве видети на: линк1, линк2