Стипендије Британске фондације за 2015/16. годину

Британска фондација (British Scholarship Trust) заинтересованим кандидатима из Србије додељује 10 стипендија за академску 2015/16. годину.

Стипендије намењене постдипломцима свих дисциплина за обављање специјалистичких студија у Уједињеном Краљевству.
 
Трајање стипендије је од 1 до 3 месеца по кандидату.
 
Стипендија од 800 фунти месечно (915 за кандидате на студијама у Лондону), намењене за трошкове живота. Стипендије не покривају трошкове школарине, али могу покрити трошкове неких других такси. Трошкове пута сносе заинтересовани кандидати или њихова матична институција.
 
Профил кандидата:
  • Заинтересовани кандидати морају имати мање од 30 година у време почетка студијског боравка
  • Доказ о познавању енглеског језика

Пријавни формулар на адреси: овде

Пријаву доставити на адресу:
Министарство просвете и науке Републике Србије, 
Сектор за развој образовања и међународну просветну сарадњу,
Немањина 22-26 
11000 Београд
Емаил: kabinet@mpn.gov.rs
 
Рок за пријаву: 15. март 2015. 
 
Напомена: Одвојени су процеси пријаве за стипендију и на жељену истраживачку институцију. Заинтересовани кандидати треба сами да остваре контакт са британским универзитетом или истраживачком институцијом у којој желе да спроводе истраживање.
 
Више о програму и начину пријаве видети на: British Scholarship Trust