SSP програм стипендија за похађање докторских студија на Kochi универзитету технологије у Јапану

 Програм је доступан студентима докторских студија који желе да раде на пројактима на департману за инжењерство Kochi универзитета технологије у Јапану. Трајање програма је три године. 

Истраживаче области: молекуларна биологија, генетика, хемија, физика, инжењерство, економија и менаџмент.
 
Званични језик: енглески
 
Стипендија покрива изузеће од трошкова пријаве на факултет, трошкова уписа и трошкова школарине, покрива трошкове живота и трошкове пута, као и месечно плаћени рад на пројектима.
 
Профил кандидата:
  • Завршене мастер студије
  • Мање од 35 година у време почетка програма
  • Изузетан академски успех и добре резултате на основним и мастер студијама
  • Знање и вештине потребне за рад на истраживачким пројектима
  • Међународно признати сертификат познавања енглеског језика
 
Процес пријаве:
  1. Одабрати пројекат са листе доступних пројеката на адреси: projects
  2. Попунити и послати потребну документацију поштом (листу потребних докумената наћи на адреси: application)
Рок за пријаву: 18. септембар 2014. (за почетак студија у априлу 2015.)
 
Напомена: до предвиђеног рока документа морају стићи на адресу Kochi универзитета технологије
International Relations Division
Kochi University of Technology
Tosayamada, Kami City
Kochi 782-8502, JAPAN
 
Више о програму видети овде.