Сакура стипендије за 2015/16. годину

У циљу промовисања изучавања свих аспеката јапанског друштва и културе у Републици Србији, као и јачања српско-јапанског пријатељства, компанија ЈТ Интернатионал а.д. Сента, која послује у саставу Јапан Tobacco International групе, у сарадњи са Амбасадом Јапана у Републици Србији расписује:

КОНКУРС 2015-2016.
за доделу пет стипендија у износу од по 100.000 динара за израду истраживачког рада на тему у вези са Јапаном
 
Право учешћа на конкурсу имају:
 
Студенти основних, постдипломских и докторских студија свих акредитованих универзитета у Републици Србији и истраживачи који нису у сталном радном односу.
 
За учешће на конкурсу потребно је поднети предлог истраживачког рада на тему у вези са Јапаном према обрасцу за пријаву на овом сајту, из једне од следећих области:
 
  • Друштвених и хуманистичких наука (економије, права, политичких наука, филозофије, јапанског језика и књижевности)
  • Културе и уметности
  • Каизен менаџмента

Потребна документа за учешће на конкурсу:

  • Пријавни формулар
  • Попуњене, оверене странице важећег индекса са основних, постдипломских или докторских студија акредитованих универзитета у Републици Србији
  • Диплома завршеног факултета са додатком дипломи, односно уверењем о положеним испитима уколико је кандидат завршио студије или је на постдипломским или докторским студијама
  • За истраживаче – списак научних радова
  • Уверење, односно потврда Националне службе за запошљавање или ПИО фонда Србије да кандидат није на евиденцији лица у радном односу
  • Лична карта или пасош
  • Препорука професора основних, постдипломских или докторских студија акредитованих универзитета у Републици Србији

Начин пријаве:

Попуњену пријаву на српском или енглеском језику и остала наведена документа, скренирана и у PDF формату, можете послати електронском поштом на адресу konkurs@sakurastipendije.rs

или

одштампану пријаву и фотокопије докумената можете послати поштом на адресу ЈТ Интернатонал а.д. Сента – Огранак Београд, Владимира Поповића 38, 11070 Београд, Србија, са назнаком „За Сакура стипендију“.
 
Рок за пријаву: 23. новембар 2015. до 17 часова
 
Од уредно поднетих пријава, комисија ће изабрати 5 (пет) учесника, подносилаца предлога истраживачког рада, који ће стећи право на појединачну стипендију у износу од 100.000 динара уколико, најкасније до 01.07.2016. године до 17 часова, пошаљу истраживачки рад према поднетом предлогу електронском поштом на адресу konkurs@sakurastipendije.rs или поштом на адресу ЈТ Интернатионал а.д. Сента – Огранак Београд, Владимира Поповића 38, 11070 Београд, Србија, са назнаком „За Сакура стипендију“ и уколико именована комисија оцени да је рад усклађен са поднетим предлогом у оквиру пријаве на конкурс.
 
Укупан износ појединачне стипендије од 100.000 динара изабраним учесницима даје се за период израде истраживачког рада, односно период од 6 месеци, од 01. јануара до 30. јуна 2016. године и биће исплаћен у два једнака дела на следећи начин:
авансни део укупног износа од 50.000 динара у року од 30 дана од објаве имена изабраних стипендиста
износ од 50.000 динара у року од 30 дана од када комисија оцени да је поднет истраживачки рад усклађен са поднетим предлогом, односно пријавом на конкурс.
 
Резултати конкурса биће објављени до 15.12.2015. године, а комисија ће верификовати поднете радове дана 16.12.2015. године. 
 
Сви заинтересовани могу добити додатне информације уколико пошаљу питања на имејл адресу: konkurs@sakurastipendije.rs
 
НАПОМЕНА: Учесници који не поднесу рад у предвиђеном року или чији рад комисија оцени као неусклађен са поднетим предлогом, односно пријавом на конкурс, а примили су авансни део уплате стипендије, не остварују право на пуни износ стипендије и у обавези су да авансни део врате даваоцу стипендије.