Фондација Courtnot из Француске додељује 5 истраживачких стипендија за постдокторанте свих области, у трајању од 12 месеци.  Износ стипендије је 24,000 €.
 
Напомена: Фондација Courtnot је институција за финансирање, кандидат сам мора да одабере институцију у којој ће обавити своје истраживање.
 
Стипендија је намењена кандидатима који су одбранили своју докторску дисертацију у периоду од 01. октобра 2012. до 01. октобра 2014. године.
 
Формулар за пријаву као и више о овом програму стипендирања можете пронаћи на следећој адреси: CentreCourtnot
 
Пријаве се шаљу поштанским путем, у три примерка, на следећу адресу:
 
Cournot Centre
17, rue Gazan
75014 Paris
France
 
Пријаве послате факсом или путем електронске поште неће бити разматране.
 
Апликација не сме бити дужа од шест страна, укључујући и насловну страну, величина фонта не мања од 12, а уколико је руком писана, мора бити црним мастилом. Не треба додавати додатна документа.
 
Рок за пријаву: 05. фебруар 2014. године
 
Кандидати који су добили стипендију биће обавештени о томе до 15. априла 2014. године.
 
Извор: StipendijeInfo