Програм стипендија Радклиф Института у области друштвено-хуманистичких наука, уметности и природних наука за 2014/2015. годину
Радклиф Институт за напредне студије Харвард Универзитета у Америци расписао је конкурс за пријаву за интернационални програм стипендија намењен научницима, уметницима и писцима који желе да се усавршавају на пољу академског и професионалног знања и на пољу креативних уметности. Могуће су индивидуалне и групне стипендије у поменутим областима.
 
Трајање стипендије: годину дана
 
Области: друштвено-хуманистичке науке, уметност, природне науке и математика
 
Кандидати у области друштвено-хуманистичких и природних наука морају имати завршене докторске студије (најмање две године пре пријаве на конкурс) и најмање два објављена рада у признатим часописима или зборницима радова, а кандидати у области уметности не морају имати диплому докторских или мастер студија, али не могу бити студенти докторских или мастер студија у време подношења пријаве.  
 
Стипендија покрива новчану накнаду и трошкове пресељења, са додатком средстава за трошкове пројеката. 
 
Рок за пријаву за пријаву:
друштвено-хуманистичке и уметности: 01. 10. 2013.
природне науке: 01. 11. 2013.
 
Више о програму и начину пријаве видети на: Radcliffe