Програм боравишних стипендија на Станфорд универзитету у САД, 2014/15.

Центар за примењене студије у области бихејвиоралних наука (Center for Advanced Study in the Behavioral Sciences) нуди програм боравишних стипендија за научнике и студенте из Америке и иностранства.

Стипендије се додељују у друштвеним и бихејвиоралним дисциплинама као што су: економија, социологија, политичке науке, као и у широком спектру хуманистичких дисциплина, образовних наука, лингвистике и биолошких наука и наука о здрављу.

Трајање програма: академска година у трајању од 9 месеци
 
Стипендије за академску годину ће бити додељене само кандидатима који су први пут у оквиру овог програма. 
 
Профил кандидата:
  • диплома докторских студија или professional degree (e.g., J.D., M.D.) или њој екивалнетна страна диплома
  • члан академске институције или самостални студент
  • комуницира и објављује радове на енглеском језику
Рок за пријаву: 08. октобар 2014.
 
Пријава се врши електронским путем на адреси: application
 
Програмом је обезбеђена стипендија, додатак на конто трошкова смештаја и пресељења; трошкови здравственог осигурања нису покривени.
 
Више о програму и начину пријаве видети овде