Позив за пријаву студената за стипендирану мобилност на Универзитету Балеарских острва, Палма де Мајорка (Шпанија)
Еразмус+ кључна акција 1 – кредитна мобилност
 
На основу потписаног Интеринституционалног Уговора са Универзитетом Балеарских острва, Палма де Мајорка, Шпанија, као и на основу одобрених средстава за мобилност студената из Србије, отворен је конкурс за пријаву студената за стипендирану мобилност на овом Универзитету.
 
 
На конкурс се могу пријавити:
 
 • студенти основних академских студија (размена у трајању од 6 месеци - један семестар)
 • студенти мастер академских студија (размена у трајању од 6 месеци - један семестар)
 
Доступне студијске области:
 
 • Languages (023);
 • Social Sciences (031);
 • Business and Administration (041);
 • Information and Communication Technologies (ICTs) (061);
 • Engineering (071).
 
 
Рок за пријаву: 01. новембар 2018. године, до 12:00 сати
 
 
Потребна документа за пријаву:
 
 • Пријавни формулар (молимо преузмите формулар)
 • Биографија (обавезно навести контакт адресу и телефон) – препорука Europass CV 
 • Предлог Уговора о учењу (молимо преузмите формулар)
 • Потврда са факултета да сте редован студент и превод на енглески језик*
 • Листа положених испита (са свих нивоа студија) и превод на енглески језик*
 • Копија дипломе са основних студија и превод на енглески језик* (за студенте мастер студија)
 • Потврда/сертификат о познавању енглеског и/или шпанског језика (ниво Б2) **
 • Копија пасоша
 
 
Више информација о Универзитету Балеарских острва можете погледати ОВДЕ.
 
Контакте Универзитета Балеарских острва можете погледати ОВДЕ.
 
Информације о програмима на основним студијама, погледајте ОВДЕ.
 
Информације о програмима на мастер студијама, погледајте ОВДЕ.
 
Информације о курсевима шпанског језика за стране студенте пронаћи ОВДЕ.
 
Академски календар Универзитета Балеарских острва погледајте ОВДЕ.
 
 
Напомене за студенте:
 
1. У овој фази пријаве није потребан званичан превод докумената оверен од стране судског тумача.
 
2. Мобилност студената реализоваће се у летњем семестру академске 2018/19. године.
Кандидати прве године основних академских студија немају право пријаве.
 
3. Уколико не поседујете званичан сертификат о познавању енглеског и/или шпанског језика, потврду може издати и предметни наставник или школа страних језика. Молимо преузмите форму.
 
4. Уговор о учењу (Learning Agreement) подразумева предмете (који се бирају из горе наведене академске понуде на енглеском, односно шпанском језику) које студент жели да похађа током размене. Приликом одабира предмета потребно је да се студенти консултују са Еразмус+ координатором на свом факултету, као и са предметним наставницима. У овој фази пријаве попунити само поља која су обележена. Листу Еразмус+ координатора можете видети ОВДЕ.
 
5. По завршетку конкурса, Одељење за међународну сарадњу Универзитета у Крагујевцу врши техничку проверу достављене документације. Комисија за селекцију кандидата врши академску процену свих пријава у складу са Правилима и условима за селекцију студената, наставног и ненаставног особља Универзитета у Крагујевцу и доставља листу  номинованих кандидата Универзитету Балеарских острва. 
 
6. Сви номиновани кандидати ће путем е-поште добити смернице и информације о даљем поступку пријаве од Универзитета Балеарских острва.
 
7. Универзитет Балеарских острва одлучује о финалној селекцији кандидата у складу са одобреним бројем стипендија намењених Универзитету у Крагујевцу.
 
8. Информације о стипендији и студијском боравку:
 
 • Месечна стипендија у износу од 800 евра (за покривање трошкова живота)
 • Покривени путни трошкови (у износу од 275 евра)
 
 
ПРИЈАВА:
 
Сва документа можете послати електронским путем на erasmus@kg.ac.rs, поштом или их донети лично у Ректорат (2. спрат) радним данима од 08:00 до 16:00 часова.
 
Адреса: Универзитет у Крагујевцу
 
Јована Цвијића бб.
 
34 000 Крагујевац
 
Напомена за слање поштом и мејлом: Пријава за Еразмус+ мобилност, Балеари