ЕРАСМУС+ КЉУЧНА АКЦИЈА 1 – КРЕДИТНА МОБИЛНОСТ

 
У складу са потписаним интер-институционалним уговором за размену са Универзитетом „Св. Климент Охридски“ у Софији, студенти са Катедре за српски језик и књижевност Филолошко-уметничког факултета Универзитета у Крагујевцу могу се пријавити за стипендирану мобилности и то:
 
- студенти сва три нивоа академских студија (размена у трајању од 4.5 месеца)
 
Доступна студијска област: South Slavic Languages and Literature
 
Рок за пријаву: 04. новембар 2019. године, до 12:00 сати
 
Потребна документа за пријаву:
 

* У овој фази пријаве није потребан званичан превод докумената оверен од стране судског тумача.

Више информација о Универзитету „Св. Климент Охридски“ у Софији можете погледати ОВДЕ и ОВДЕ.
 
Више информација о Факултету за славистику можете погледати ОВДЕ и ОВДЕ.
 
Предмете који се изводе на Факултету за славистику можете погледати ОВДЕ.
 
Информације које се тичу Еразмус+ мобилности на Универзитету „Св. Климент Охридски“ погледајте ОВДЕ.
 
 
Важне напомене:
 
1. Мобилност студената реализоваће се у летњем семестру академске 2019/20. године.
 
2. Уколико не поседујете званичан сертификат о познавању енглеског језика, потврду може издати и предметни наставник или школа страних језика. Молимо преузмите форму.
 
3. Приликом припреме предлога плана студија потребно је да се студенти консултују са Еразмус+ координатором на свом факултету (проф. др Бранка Миленковић), као и са шефом Катедре и предметним наставницима.
 
4. Такође, препорука је и да консултујете Еразмус+ координатора са Факултета за славистику у вези одабира предмета. Еразмус+ координатор је проф. др Амелия Личева (licheva@yahoo.com).
 
5. По завршетку конкурса, Одељење за међународну сарадњу Универзитета у Крагујевцу врши техничку проверу достављене документације. Комисија за селекцију кандидата врши академску процену свих пријава у складу са Правилима и условима за селекцију студената, наставног и ненаставног особља Универзитета у Крагујевцу и доставља листу  номинованих кандидата Универзитету „Св. Климент Охридски“ у Софији.
 
6. Универзитет „Св. Климент Охридски“ у Софији одлучује о финалној селекцији кандидата у складу са одобреним бројем стипендија намењених Универзитету у Крагујевцу.
 
7. Информације о стипендији и студијском боравку:
 
  • Месечна стипендија у износу од 750 или 800 евра (за покривање трошкова живота)- у зависности од пројектне године из које ће исплаћивати стипендија
  • Покривени путни трошкови (у износу од 180 евра)
 
Сва документа можете послати електронским путем на erasmus@kg.ac.rs, поштом или их донети лично у Ректорат (2. спрат) радним данима од 09:00 до 15:00 часова.
 
Адреса: Универзитет у Крагујевцу
 
Јована Цвијића бб.
 
34 000 Крагујевац
 
Напомена за слање пријаве: Пријава за Еразмус+ мобилност, Софија
 
 
Уколико имате питања, можете нас контактирати путем електронске поште: erasmus@kg.ac.rs