Позив за пријаву студената Економског факултета за стипендирану мобилност на Економском универзитету у Кракову (Пољска)

 

ЕРАСМУС+ КЉУЧНА АКЦИЈА 1 – КРЕДИТНА МОБИЛНОСТ

У складу са потписаним интер-институционалним уговором за размену са Економским универзитетом у Кракову, студенти Економског факултета Универзитета у Крагујевцу могу се пријавити за стипендирану мобилности и то:

 

  • студенти основних академских студија (размена у трајању до 5 месеци)
  •  студенти мастер академских студија (размена у трајању до 5 месеци)

Доступна студијска област: Business and administration; Finance and banking

 

Рок за пријаву: 16. децембар 2019. године, до 12:00 сати

Потребна документа за пријаву:

·    Пријавни формулар 1 (преузмите формулар)

·    Пријавни формулар 2 (преузмите формулар)

·    Предлог уговора о учењу (преузмите формулар)

·    Потврда са факултета да сте редован студент (и превод на енглески језик*)

·    Листа положених испита са свих нивоа студија (и превод на енглески језик*)

·    Потврда/сертификат о познавању енглеског језика (мин. Б2 ниво)

·    Биографија у Europass формату

·    Копија пасоша

* У овој фази пријаве није потребан званичан превод докумената оверен од стране судског тумача.

 

Више о Економском универзитету у Кракову можете погледати ОВДЕ.

Академску понуду Економског универзитета у Кракову погледајте ОВДЕ.

Практични водич за живот у Кракову погледајте ОВДЕ.

 

Важне напомене:

1. Мобилност студената реализоваће се у летњем семестру академске 2019/20. године. Летњи семестар почиње око 10. фебруара 2020. године.

2. Уколико не поседујете званичан сертификат о познавању енглеског језика, потврду може издати и предметни наставник или школа страних језика. Молимо преузмите форму. Предност ће имати студенти који доставе званичан сертификат о познавању енглеског језика.

3. Предност ће имати кандидати чија је минимална просечна 8.00.

4. Приликом припреме Уговора о учењу потребно је да се консултујете са Еразмус+ координатором на свом факултету (проф. др Ненад Станишић), као и са предметним наставницима.

5. Такође, предлаже се заинтересованим кандидатима да консултују Еразмус+ координаторе са Економског универзитета у Кракову у вези одабира предмета, додатних информација и консултација које се тичу одабира предмета.

6. По завршетку конкурса, Одељење за међународну сарадњу Универзитета у Крагујевцу врши техничку проверу достављене документације. Комисија за селекцију кандидата врши академску процену свих пријава у складу са Правилима и условима за евалуацију и селекцију студената, наставног и ненаставног кадра Универзитета у Крагујевцу за мобилност у оквиру Еразмус+ програма и доставља листу  номинованих кандидата Економском универзитету у Кракову.

7. Економски универзитет у Кракову одлучује о финалној селекцији кандидата у складу са одобреним бројем стипендија намењених Универзитету у Крагујевцу.

8. Информације о стипендији и студијском боравку:

       Месечна стипендија у износу од 800 евра (за покривање трошкова живота)       

       Покривени путни трошкови (у износу од 275 евра)

 

ПРИЈАВА:

Сва документа можете послати електронским путем на erasmus@kg.ac.rs или их донети лично у Ректорат (2. спрат) радним данима од 09:00 до 15:00 часова.

 

Напомена за слање: Пријава за Еразмус+ мобилност, Краков

Уколико имате питања, можете нас контактирати путем е-поште: erasmus@kg.ac.rs