Политехнички универзитет у Милану - 400 СТИПЕНДИЈА ЗА МАСТЕР СТУДИЈЕ
Политехнички универзитет у Милану налази се међу 20 водећих универзитета у Европи. Са око 40.000 уписаних студената и преко 1000 професора, највећи је италијански универзитет за велики број техничких и природних наука, архитектуру и дизајн. Од свог оснивања 1863. године “Politecnico di Milano” је базиран на квалитету и иновацији наставе, што је резултирало успостављањем чврсте сарадње са светом економије и привреде кроз развој експерименталног истраживања и трансфер технологије.
 
Конкурс за пријављивање на други семестар мастер студија отворен је до 25. јула 2018. Настава на другом семестру почиње у фебруару 2019. Студенти уписани на други семестар прате предавања другог, а затим првог семестра, четвртог, а затим трећег. Сви предмети су једносеместрални, тако да је овакав вид студирања могућ.
Сви пријављени студенти биће узети у обзир за доделу PLATINIUM, GOLD и SILVER стипендије, као и DSU стипендије.
 
Проф. Иван Мангов је представник Политехничког универзитета у Милану за Србију, Црну Гору и БиХ. За додатне информације о стипендијама и асистенцију приликом конкурисања, као и обавезну регистрацију кандидата, пишите на адресу ivan.mangov@gmail.com
 
“Politecnico di Milano” додељује најбољим студентима PLATINIUM стипендије у износу од 13. 886€.
 
Студенти који добију GOLD стипендију, у износу од 8.886€ годишње, имаће покривене трошкове смештаја у студентском кампусу као и покривене трошкове школарине.
 
SILVER стипендија покрива трошкове школарине у износу од 3.886€ годишње.
 
Стипендије су намењене студентима који долазе из земаља ван Европске уније. За доделу стипендије није потребно посебно аплицирати, сви кандидати пријављени за упис на Мастер студије ће бити аутоматски узети у обзир и за доделу стипендије. Годишња школарина за мастер студије износи 3.886€.
 
Политехнички универзитет у Милану такође нуди студентима смештај по повлашћеним ценама у неком од следећих студентских домова. Цене смештаја се крећу око 300€ месечно, али варирају у зависности од кампуса, те је потребно распитати се за сваки појединачни студентски дом. Студенти који буду добили PLATINIUM или GOLD стипендију имаће у оквиру стипендије покривене трошкове смештаја.
Студенти који још нису дипломирали могу конкурисати и без претходног стицања дипломе, тако што ће доставити уверење са факултета да могу стећи диплому пре одласка на студије у Милано.
Одлуку о пријему кандидата као и одлуку о додели стипендије или ослобађању од плаћања школарине, доноси комисија сачињена од професора са одсека за који кандидати конкуришу.
 
Приликом оцењивања досијеа кандидата комисија ће обраћати посебну пажњу на просек у досадашњем студирању, биографију, мотивационо писмо и препоруку професора.
Пријављивање на мастер студије се не наплаћује, а сви пријављени кандидати биће узети у обзир за доделу стипендија.
 
Уз поменуте стипендије Политехнички универзитет у Милану стипендира студенте са високим просеком (преко 9) за укључивање у ASP програм интердисциплинарних курсева.
 
Alta Scuola Politecnica (ASP) је елитна факултетска установа за младе таленте која нуди најбољим студентима прилику да развију своје интердисциплинарне способности кроз серију иновативних студијских пројеката остварених у уској сарадњи са утицајним представницима из света бизниса и владиних институција.
 
Студенти уписани на ASP ослобођени су плаћања школарине за мастер студије на Политехничком универзитету у Милану а уз то им је обезбеђен и бесплатан смештај у Милану током студија, као и финансијска средства за развој пројеката (за 2016/17. финансијска средства износе око 2000€ по студенту).
Оснивачи ASP су Politecnico di Milano и Politecnico di Torino, а наставу могу да похађају искључиво студенти уписани на Master of Science студије. 150 изабраних студената имаће прилику да учествују у ASP програму који се одвија паралелно са наставом на мастер студијама. На крају студија они добијају диплому ASP -а као и дипломе оба универзитета, Политехничког универзитета у Милану и Политехничког универзитета у Торину.