Отворен нови циклус DAAD стипендија

Немачка служба за академску размену DAAD нуди, кроз различите индивидуалне програме, стипендије за студенте, дипломце, докторанте, предаваче на унивезитету и научнике из Србије.

DAAD отворио је нови циклус пријављивања за стипендије намењене студентима, докторандима и научницима који желе да се усавршавају и баве истраживачким радом у Немачкој.

Отворени су следећи конкурси:

 

I Конкурс за мастер (све научне дисциплине и ЕРП) стипендије,
рок за подношење пријава – 15. новембар 2018. године,
текст конкурса погледајте ОВДЕ 

Шта се стипендира?
а) постдипломске или мастер студије са дипломом на неком немачком универзитету
б) једна студијска година у Немачкој у оквиру постдипломских или мастер студија на неком страном универзитету (1. или 2. година студија, са дипломом у иностранству)

Трајање стипендије
а) између 10 и 24 месеца у зависности од трајања одабраног програма
б) по правилу једна година

Стипендија обухвата:
 • 850 евра месечно
 • осигурање
 • надокнаду за путне трошкове
 • једнократна помоћ за студирање
Додатно, под одређеним условима:
 • месечна помоћ за становање- кирију
 • месечни додатак за чланове породице који путују у Немачку, заједно са стипендистом
 
 
II Истраживачке стипендије - кратки истраживачки боравци
рок за подношење пријава – 15. новембар 2018. године, 
(за предвиђене боравке између јуна и новембра наредне године)
текст конкурса погледајте ОВДЕ
 
Ко може да се пријави? Докторанди и млађи научници.
 
Шта се стипендира? Истраживачки пројекат на неком немачком универзитету или истраживачком институту у договору са неким немачким ментором.
 
Трајање стипендије: Од једног месеца до максимално 6 месеци. Стипендија не може да се продужи. 
 
Стипендија обухвата:
 • месечна стипендија у висини од 850 евра за дипломиране студенте
 • месечна стипендија у висини од 1200 евра за докторанде и докторе наука
 • осигурања
 • паушалу за путне трошкове

 

III Истраживачке стипендије – докторати у Немачкој
рок за подношење пријава – 15. новембар 2018. године,
текст конкурса погледајте ОВДЕ

Почетак стипендија је најраније од 01.10.2019. године.
 
Ко може да се пријави? Млађи истраживачи са изузетним успехом.
 
Шта се стипендира?
- индивидуалан докторат у Немачкој у сарадњи са ментором или
- учешће на неком структуираном докторском програму.
 
Трајање стипендије:  максимално 4 године
 
Стипендија обухвата:
 • месечну стипендију у висини од 850 евра за дипломиране студенте и 1200 евра за докторанде
 • осигурања
 • паушалу за путне трошкове
 • једнократну помоћ за почетак истраживања
Под одређеним условима додатно и:
 • месечну помоћ за становање- кирију
 • месечни додатак за чланове породице који путују у Немачку, заједно са стипендистом
 • понуде за језичку припрему.

 

IV Истраживачке стипендије – годишње DAAD стипендије
рок за подношење пријава – 15. новембар 2018. године,
текст конкурса погледајте ОВДЕ

Ко може да се пријави? Докторанди и млађи научници - са PhD дипломом

Шта се стипендира? Истраживачки пројекат или истраживачка намера на неком немачком универзитету или научном институту  у сагласности са ментором из Немачке.

Трајање стипендије:
 од 7 до поправилу 10 месеци. Стипендија не може да се продужи. 

Стипендија обухвата:
 • месечну стипендију у висини од 850 евра за дипломце и 1200 евра за докторанде
 • осигурања
 • паушала за путне трошкове
 • једнократна помоћ за почетак истраживања
Под одређеним условима и додатно:
 • месечна помоћ за трошкове становања- кирију
 • месечни додатак за чланове породице који путују у Немачку, заједно са стипендистом.

 

V Истраживачки боравци за предаваче
и научнике на високошколским установама
рок за подношење пријава – 15. новембар 2018. године,
текст конкурса погледајте ОВДЕ

Ко може да се пријави? Професори и научници који су по правилу докторирали и који су запослени на некој истраживачкој институцији или на универзитету. 

Шта се стипендира? Истраживачки боравак на неком универзитету или вануниверзитетском научном институту у Немачкој.

Трајање стипендије: од 1 до 3 месеца

Стипендија обухвата:

 • 2000 евра за асистенте, доценте и 2150 евра за професоре
 • паушала за путне трошкове

 

VI Летњи курсеви за стране студенте у Немачкој
рок за подношење пријава – 01. децембар 2018. године,
текст конкурса погледајте ОВДЕ

Ко може да се пријави?

 • Студенти на соновним и мастер студијама који на почетку коришћења стипендије су одслушали макар прве две године основних студија.
 • Студенти докторских студија

Шта се стипендира? Учешће на језичким курсевима, као и стручним језичким курсевима на немачком универзитету или  језичком институту.

Трајање стипендије: Најмање 18 наставних јединица током лета

Стипендија обухвата:
 • једнократну стипендију у висини од 950 евра 
 • паушалу за путне трошкове
 • осигурања

 

VII Студијска стипендија за дипломиране студенте из области
ликовних уметности, дизајна/визуелне комуникације и филма
рок за подношење пријава - 30. новембар 2018. године
текст конкурса погледајте ОВДЕ

Ко може да се пријави? Студенти са дипломом првог степена студија.

Шта се стипендира?

а) мастер или постдипломске студије са дипломом

б) учешће у програмима без стицања дипломе (нпр. мастер цласс)

Трајање стипендије:

а) између 10 и 24 месеца у зависности од дужине трајања студијског програма

б) једна академска година

Стипендија обухвата:

 • месечна стипендија у висини од 850 евра
 • осигурања
 • паушала за путне трошкове
 • једнократна помоћ за студирање

Додатно под одређеним условима:

 • месечни додатак за становање- кирију
 • месечни додатак за чланове породице који путују у Немачку, заједно са стипендистом
 • понуде за језичку припрему

 

Детаљније информације о програмима стипендирања 
можете пронаћи у централној бази DAAD стипендија 
ОВДЕ

 

Такође, листу свих тренутно отворених конкурса можете погледати ОВДЕ

 

Контакт за информисање и саветовање: 
DAAD Информативни центар Београд
Цара Уроша 35
11 000 Београд
тел:+381 11 2636 424 
e-mail: info@daad.rs 
www.daad.rs