EUROWEB програм академске мобилности омогућава студенатима из земаља Западног Балкана стипендије за усавршавање на европским партнерским институцијама.

Доступне су стипендије за  мастер студије: стипендије за целокупан мастер програм.
 
Трајање програма: 2 године (максимум 24 месеца) 
 
Профил кандидата:
  • Диплома основних студија (или очекивани датум дипломирања за оне који још нису дипломирали);
  • Да нису изводили своју главну активност (студије, посао) више од 12 месеци (укупно) током протеклих 5 година у земљама које су домаћини програма;
  • Познавање језика на коме ће програм бити извођен (конкретни језички захтеви на сајтовима партнерских институција). 
 
Потпуно финансиране стипендије у оквиру  EUROWEB програма стипендирања. Стипендија покрива трошкове пута, трошкове школарине, трошкове осигурања и месечну новчану накнаду.
 
Листа европских универзитета који учествују у програму и академска понуда тих универзитета, доступна је на следећој адреси: euroweb partners 
 
Пријава се врши електронским путем, на адреси: euroweb application
 
Рок за пријаву: 31. јануар 2014. године
 
Више о програму и начину пријаве видети на: euroweb