Конкурс за стипендирану мобилност студената Универзитета у Крагујевцу на Виљнус Гедиминас техничком универзитету (Литванија)

У складу са потписаним интер-институционалним уговором за размену са Техничким универзитетом у Виљнусу студенти Универзитета у Крагујевцу могу се пријавити за стипендирану мобилности и то:

  • Студенти основних, мастер или докторских академских студија: размена у трајању од 4.5 месеца у зимском семестру академске 2019/20. године.

Доступне студијске области: 

- Business and administration
- Economics
- Mechanics and metal trades
- Information and Communication Technologies
- Electronics and automation
- Environment
- Building and Civil Engineering

Потребна документа за пријаву:

  • Пријавни формулар (молимо преузмите форму)
  • Предлог уговора о учењу (молимо преузмите форму) , односно предлог студија/истраживања за студенте докторских студија (молимо, преузмите форму)
  • Листе положених испита са свих нивоа студија и превод на енглески језик
  • Копија претходно стечених диплома (за студенте који се пријављују за размену на нивоу мастер/докторских студија) и превод на енглески језик*
  • Потврда/сертификат о познавању енглеског језика (мин. Б1 ниво
  • CV (препорука: користити Europass модел)
  • Копија пасоша

* У овој фази пријаве није потребан званичан превод докумената оверен од стране судског тумача.

Информације за студенте на размени погледајте ОВДЕ  и ОВДЕ.

Академску понуду на енглеском језику погледајте ОВДЕ.

РОК ЗА ПРИЈАВУ: 22. април 2019. године, до 12:00 сати

Напомене:

1. Реализација мобилности је предвиђена за зимски семестар 2019/20. академске године и студенти се могу пријавити за размену у трајању од 1 семестра, односно 4.5 месеци.

2. Уговор о учењу (Learning Agreement) подразумева предмете (који се бирају из горе наведене академске понуде на енглеском језику) које студент жели да похађа током размене, у укупном збиру од 30 ЕСПБ-а. Приликом одабира предмета студенти су у обавези да се консултују са Еразмус+ координатором на свом факултету, као и са предметним наставницима. У овој фази пријаве попунити само поља која су обележена.

3. Уколико не поседујете званичан сертификат о познавању енглеског језика, потврду може издати и предметни наставник или школа страних језика. Молимо преузмите форму.

4. По завршетку конкурса, Одељење за међународну сарадњу Универзитета у Крагујевцу врши техничку проверу достављене документације. Комисија за селекцију кандидата врши академску процену свих пријава у складу са Правилима и условима за селекцију студената, наставног и ненаставног особља Универзитета у Крагујевцу и доставља листу номинованих кандидата Аристотеловом Универзитету у Солуну.  Сви номиновани кандидати ће путем е-поште добити смернице и информације о даљем поступку онлајн пријаве од Виљнус Гедиминас техничког универзитета.

5. Виљнус Гедиминас технички универзитет одлучује о финалној селекцији кандидата у складу са бројем стипендија намењених Универзитету у Крагујевцу.

6. Информације о стипендији и студијском боравку:

  • Месечна стипендија у износу од 800 евра (за покривање трошкова живота)
  • Покривени путни трошкови (у износу од 275 евра)

ПРИЈАВА:

Сва документа можете послати електронским путем на erasmus@kg.ac.rs, поштом или их донети лично у Ректорат (2. спрат) радним данима од 08:00 до 16:00 часова. 

Адреса: Универзитет у Крагујевцу
Јована Цвијића бб.
34 000 Крагујевац
Напомена за слање: Пријава за Еразмус+ мобилност – VGTU Litvanija