Конкурс за постдипломске - мастер студије у Грчкој: Универзитет техничких наука на Криту

Компанија EKO Serbia, чланица Hellenic Petroleum Grupe, додељује стипендије за студенте из Србије на Универзитету техничких наука на Криту, програм - Нафтни инжењеринг. Сазнајте више ОВДЕ

Стипендија је обезбеђена за једног студента из Србије у трајању од 12 месеци. Истраживања и предавања на мастер програму одржаваће се на енглеском језику, уз коришћење иновативних метода која укључују гостујућа предавања, семинаре, истраживачке пројекте из области Нафтне индустрије и Енергетског тржишта. Студентима ће такође бити омогућена практична предавања у компанији, као и практични увид у начин доношења одлука у Грчкој али и осталим земљама у којима Hellenic Petroleum Grup послује. 

Право са конкуришу за стипендију имају кандидати који испуњавају следеће услове:

 • Завршен факултет из инжењерских области (механика, металургија, хемија) са минималним просечном оценом 7,00
 • Активно коришћење енглеског језика уз интернационалну диплому
 • Кандидат није корисник других стипендија

За кандидате коју уђу у ужи избор биће организовани интервјуи, а добитник стипендије биће одабран од стране Универзитета у Грчкој. 

Неопходна документација (на енглеском језику)

 • Пријава (формулар доступан на страни Факултета)
 • Копија дипломе о завршеним студијима и уверење о просечној оцени – оверени од стране судског тумача
 • Уколико у тренутку подношења захтева није издата диплома, потребно је доставити оверен документ издат од стране Секретаријата факултета/одељења који потврђује да су све дипломске обавезе испуњене 
 • Потврда о активном коришћењу енглеског језика (копија индекса на страни са оценом из језика, потврда о завршеном курсу, диплома)
 • Два писма препоруке (формулар доступан на сајту факултета) - Предност је уколико препорука стигне директно са мејла даваоца препоруке а прихватају се и писане препоруке са контактом за препоруку
 • Детаљан CV кандидата уз навођење евантуалног искуства из наведених области

Висина стипендије

Студентима ће бити покривени сви трошкови мастер студија – школарина у износу од 4.000 еура, као и трошкови смештаја и живота у Грчкој у износу од 1.000 евра месечно у трајању од 12 месеци. 

Рок и начин пријаве

Пријава студената за стипендије у школској 2018/2019. години је 31. мај 2018. године. 

Пријаве можете доставити:

 • поштом на следећу адресу: School of Mineral Resources Engineering, Technical University of Crete, Kounoupidiana 73100, Chania Greece.
 • електронским путем:  info@peteng-master.tuc.gr а у CC mail-a укључити и адресу: stipendije@hellenic-petroleum.rs