Конкурс за доделу стипендија најбољим студентима Универзитета у Крагујевцу за 2015. годину

Управни одбор Фондације за стипендирање студената Универзитета у Крагујевцу расписује конкурс за доделу стипендија најбољим студентима Универзитета у Крагујевцу за 2015. годину. 

Универзитет у Крагујевцу доделиће 13 стипендија, по једну стипендију за најбољег студента са сваког факултета у саставу Универзитета у Крагујевцу.
 
Конкурс је отворен 30 дана, почев од 27.11.2014. године и траје закључно са 26.12.2014. године
 
Право учешћа на Конкурсу имају студенти који испуњавају следеће услове:
  • Да су уписали завршну годину основних академских или интегрисаних академских студија;
  • Да су остварили просек оцена у току студија најмање 8,50;
  • Да нису обновили ниједну годину;
  • Предност имају студенти који су положили све испите из претходних година студија. 

Више информација о условима конкурса и начину пријаве видети овде.

За сва додатна питања и недоумице можете контактирати стручну службу Универзитета у Крагујевцу путем телефона: 034/370-270; контакт особа: Биљана Гужвић.