Конкурс за доделу стипендија Фондације за студије наука и уметности

Фондација за студије наука и уметности, чије је седиште у Српској академији наука и уметности, позива кандидате који испуњавају прописане услове да се пријаве на конкурс за стипендије Фондације. 

Конкурсом се додељује укупно пет стипендија: три из области економских и по једна из области организационих и математичких наука. 
Право учешћа на конкурсу имају студенти 3. и 4. године акредитованих студија чији је просек оцена најмање 9 (девет). Месечни износ стипендије је 20.000,00 динара нето.
 
Уз пријаву на конкурс потребно је доставити: биографију кандидата и уверење факултета о положеним испитима.
 
Молимо заинтересоване студенте да пријаве доставе поштом или лично на адресу: Фондација за студије наука и уметности, САНУ, Кнеза Михаила 35, 11000 Београд, са назнаком: за конкурс Фондације за студије наука и уметности. Пријаве са скенираном документацијом могуће је доставити и електронском поштом на адресу: ljiljana.perovic@sanu.ac.rs.
 
Крајњи рок за достављање пријава је 10. април 2020. године.