EPFL програм стипендија за постдокторанте за истраживање у Швајцарској

 Рок за пријаву: 01. октобар 2014. (до 17 часова по ЦЕТ)

У оквиру програма се додељује 12 стипендија за истраживање у максималном трајању од 2 године.
 
Стипендије су доступне за све истраживачке области покривене од стране EPFL-a (École polytechnique fédérale de Lausanne): архитектура, инжењерство, науке о заштити животне средине, компјутерске ауке, математичке науке, природне науке, физика, хемија, грађевинарство.
 
Истраживање ће бити спровођено у Швајцарској, у једном од следећа 4 кампуса, у Лозани, Нешателу, Валаису или Фрибургу.
 
Профил кандидата:
  • Завршене докторске студије у релевантној области или 4 године истраживачког искуства
  • Кандидати који нису спроводили своју главну активност (посао, студије итд.) у Швајцарској дуже од 12 месеци у протекле 3 године
  • Погодни су да за стипендију конкуришу у максималном периоду од 5 година по завршетку докторских студија 
  • Истраживачки план уговорен са неком од ЕПФЛ лабораторија
Заинтересовани кандидати сами бирају истраживачку институцију и пројекат у оквиру које ће спроводити истраживање.
 
Пријаве за ове стипендије морају бити поднете у договору са ментором, сениор научником у овој институцији. Стипендисти у оквиру предложеног програма спроводе сопствено истраживање.
 
Пријаве се обављају електронским путем, употребом апликационог формулара на адреси: пријава
 
Стипендије финансиране у сарадњи са програмом Марије Кири.
 
Стипендија подразумева запослење за које следи одговарајућа новчана накнада; покривено пензионо и здравствено осигурање, додатак на конто трошкова истраживања и трошкова мобилности.
 
Више о програму и начину пријаве видети овде.