Докторске студије компјутерских наука у Аустрији

Програм је намењен високомотивисаним кандидатима који желе да раде у једној од следећих области компјутерских наука:

  • Базе података и вештачка интелигенција
  • Верификација
  • Рачунарска логика
 
Програм заједнички спроводе три аустријска универзитета: Универзитет техноогије у Бечу, Универзитет технологије у Грацу, Јоханес Кеплер универзитет у Линцу.
 
Трајање програма: 4 године
 
На програм ће бити примљено 30 студената докторских студија. Студенти ће имати статус истраживача.
 
За овај програм могу конкурисати кандидати имају завршене мастер студије компјутерских наука, математике или сродних дисциплина и изуезатн академски успех, као и међународно признати сертификати познавања енглеског језика (TOEFL, IELTS, CAE)
 
Рок за пријаву: 15. јун 2014. 
 
Упутства за пријаву на адреси: application
 
Програм подразумева запослење за које следи новчана накнада. Кандидати примљени на овај програм ослобођени су плаћања школарине. Програмом покривени и трошкови осигурања; кандидатима обезбеђени простор за рад и рачунар.
 
Више о програму видети овде
 
Извор: najstudent