Наслов Вештина руковођења
Аутор Роузмери Томсон
Издавач Clio
Место објављивања Београд
Уредник Зоран Хамовић
Година издања 2000
Каталошки број
Језик Српски
Доступна Није