Наслов Управљање променама
Аутор Исак Адижес
Издавач Аsee
Место објављивања Нови Сад
Уредник
Година издања 2008
Каталошки број К35
Језик Српски
Доступна Није