Наслов Менаџмент појмовник од а до з
Аутор Тим Хиндли
Издавач Адижес
Место објављивања Нови Сад
Уредник
Година издања 2006
Каталошки број К30
Језик Српски
Доступна Није