Наслов Курс размишљања
Аутор Едвард де Боно
Издавач Аsее
Место објављивања Нови Сад
Уредник
Година издања 2008
Каталошки број К26
Језик Српски
Доступна Није