Студентска пракса у Универзитетској библиотеци у Крагујевцу

 Драги студенти,

Уколико желите да стекнете ново, практично искуство, обогатите своја знања новим садржајима и упознате се са радом у библиотеци, пријавите се за програм студентске праксе који Центар реалзује у сарадњи са Универзитетском библиотеком у Крагујевцу.
 
Профил кандидата: Према исказаним потребама установе, за овај програм праксе могу конкурисати студенти завршних година основних и мастер академских студија факултета Универзитета у Крагујевцу.
 
Трајање праксе: месец дана 
Кандидати се могу пријављивати за праксу у марту, априлу и мају 2015. године.
 
Позиције за праксу доступне су у оквиру следећих програма:
 
1.0. физичка обрада публикација – инвентарисање 
2.0. класификација и каталогизација библиотечког материјала
3.0. едукација корисника за коришћење електронских каталога и рефералних  збирки
4.0. припрема публикација за репрографију и дигитализацију,
5.0. реализација дигитализације публикација из фонда Библиотеке,
6.0. рад са дигиталним објектима, припрема фајлова
7.0. припрема презентација библиотечко – информационе грађе
8.0. припреме тематских изложби, културних програма, промоција и др.,
9.0. припрема информативног материјала за веб сајт Библиотеке и друштвене мреже
10.0. одржавање рачунарске мреже,
11.0. рад са корисницима (електронски извори информација, интернет алати, Кобсон,  приручници и др.)
 
Напомена: Приликом пријаве, кандидати бирају и наводе три програма за која су најзаинтересованији, уз могућност проласка кроз остале програме.
 
Документа за пријаву на праксу:
  • Мотивационо писмо (у мотивационом писму обавезно назначити назив и број позиције за коју се пријављујете – 1.0, 2.0 итд.)
  • CV на српском језику
  • Потврда са факултета о тренутном статусу студента или копија индекса 
 
Документа за пријаву доставити путем мејла на адресу razvojkarijere@kg.ac.rs (у поље предмет мејла уписати Пријава за праксу у Универзитетској библиотеци) или их донети лично у просторије Центра (Јована Цвијића бб, други спрат зграде Ректората, између Правног и Економског факултета)
 
Рок за пријаву: 20. фебруар 2015. године
 
Уколико имате питања, можете нас контактирати сваког радног дана до 16 часова, путем телефона (034) 300 425 или путем мејла: razvojkarijere@kg.ac.rs