Студентска пракса у Универзитетској библиотеци у Крагујевцу

Драги студенти и дипломци,

Уколико желите да стекнете ново, практично искуство, обогатите своја знања новим садржајима и упознате се са радом у библиотеци, пријавите се за програм студентске праксе који Центар за развој каријере и саветовање студената 5. пут реализује у сарадњи са Универзитетском библиотеком у Крагујевцу.

Према исказаним потребама установе, за овај програм праксе могу конкурисати:

  • студенти основних академских студија,
  • студенти мастер академских студија,
  • студенти докторских студија
  • дипломци
  • са факултета у саставу Универзитета у Крагујевцу.

Програм праксе одвијао би се од јануара до децембра 2019. године, у два периода: 

1. од јануара до јуна 2019. 
2. од септембра до децембра 2019.

Трајање праксе: месец дана.

По завршетку програма праксе, сви кандидати добијају сертификат о обављеној пракси.

Рок за пријаву: 31. децембар 2018. године

Позиције за праксу доступне су у оквиру следећих програма:

1. физичка обрада публикација – инвентарисање и сигнирање,

2. класификација и каталогизација библиотечко-информационе грађе и извора,

3. едукација корисника за коришћење електронских каталога и рефералних збирки,

4. реализација дигитализације публикација из фонда Библиотеке,

5. рад са дигиталним објектима, припрема фајлова и сл.,

6. припрема презентација библиотечко-информационе грађе и извора,

7. припрема тематских изложби, културних програма, промоција и др.,

8. припрема информативног материјала за веб-сајт Библиотеке и друштвене мреже,

9. рад са корисницима (електронски извори информација, интернет алати, Cobiss, Kobson, приручници и др.).

Напомена: Приликом пријаве, кандидати могу одабрати три активности које их највише занимају, мада ће, свакако, током трајања праксе, бити упознати и са осталим пословима.

Документа за пријаву на праксу:

  • CV на српском језику;
  • Мотивационо писмо (у мотивационом писму обавезно навести: позиције (послове) које би кандидат желео да обавља током праксе и период за који се пријављује (јануар-јун / септамбар-децембар)
  • Потврда са факултета о тренутном статусу студента или копија индекса, односно уверење о дипломирању (за дипломце). 

Документа за пријаву доставити путем имејла на адресу razvojkarijere@kg.ac.rs (у поље предмет мејла уписати Пријава за праксу у Универзитетској библиотеци) или их донети лично у просторије Центра (2. спрат зграде Ректората, између Правног и Економског факултета).