Студентска пракса у Универзитетској библиотеци у Крагујевцу

 Драги студенти и дипломци,

Уколико желите да стекнете ново, практично искуство, обогатите своја знања новим садржајима и упознате се са радом у библиотеци, пријавите се за програм студентске праксе који Центар реализује у сарадњи са Универзитетском библиотеком у Крагујевцу.
 
Према исказаним потребама установе, за овај програм праксе могу конкурисати дипломци и студенти мастер академских студија факултета у саставу Универзитета у Крагујевцу.
 
Програм праксе одвијао би се од јануара до децембра 2016. године, у два периода: 1. од јануара до јуна и 2. од септембра до децембра 2016. године (са паузом у летњим месецима)
 
Трајање праксе: месец дана 
 
Термини почетка праксе биће договарани са кандидатима, према потреби и броју пријављених.
 
По завршетку програма праксе, сви кандидати добијају сертификат о обављеној пракси.
 
Позиције за праксу доступне су у оквиру следећих програма:
 1. физичка обрада публикација – инвентарисање и сигнирање,
 2. класификација и каталогизација библиотечко-информационе грађе и извора,
 3. едукација корисника за коришћење електронских каталога и рефералних збирки,
 4. припрема публикација за репрографију и дигитализацију,
 5. реализација дигитализације публикација из фонда Библиотеке,
 6. рад са дигиталним објектима, припрема фајлова и тсл.,
 7. припрема презентација библиотечко-информационе грађе и извора,
 8. припрема тематских изложби, културних програма, промоција и др.,
 9. припрема информативног материјала за веб-сајт Библиотеке и друштвене мреже,
 10. рад са корисницима (електронски извори информација, интернет алати, Cobiss, Kobson, приручници и др.).

Напомена: Приликом пријаве, кандидати могу одабрати три активности које их највише занимају, мада ће, свакако, током трајања праксе, бити упознати и са осталим пословима.

Документа за пријаву на праксу:
 
 • Мотивационо писмо (у мотивационом писму обавезно навести: позиције (послове) које би кандидат желео да обавља током праксе и  период за који се пријављује (јануар-јун/ септамбар-децембар)
 • CV на српском језику
 • Потврда са факултета о тренутном статусу студента или копија индекса, односно уверење о дипломирању (за дипломце) 

Документа за пријаву доставити путем мејла на адресу razvojkarijere@kg.ac.rs (у поље предмет мејла уписати Пријава за праксу у Универзитетској библиотеци) или их донети лично у просторије Центра (Јована Цвијића бб, други спрат зграде Ректората, између Правног и Економског факултета)


Рок за пријаву: 30. децембар 2015. године
 
Уколико имате питања, можете нас контактирати путем телефона (034) 300 425 или мејла: razvojkarijere@kg.ac.rs сваког радног дана до 16:00 часова.