Студентска летња стручна пракса Универзитета у Крагујевцу и Клиничког центра Крагујевац 2018.

Конкурс за Студентску летњу стручну праксу
Универзитета у Крагујевцу и Клиничког центра Крагујевац

Драги студенти Факултета медицинских наука,

у сарадњи Универзитета у Крагујевцу и Клиничког центра Крагујевац реализоваће се програм Студентске летње стручне праксе у организационим јединицама Клиничког центра Крагујевац. 

Пракса ће се реализовати у два циклуса:

1. 03-31. јул 2018. године
2. 01-31. август 2018. године

Према исказаним потребама Клиничког центра Крагујевац, на конкурс за праксу се могу пријавити студенти интегрисаних академских студија медицине.

Потребна документа за пријаву:

 • Пријавни формулар (попунити online пријаву
 • CV на српском језику 
 • Мотивационо писмо
 • Потврда са факултета да је студент/студенткиња уписан/а  у завршну годину интегрисаних академских студија медицине. У потврди мора бити наведена просечна оцена остварена у току студија, досадашње трајање студија, као и број пренетих испита. (Студентској служби факултета нагласити да се пријављујете на конкурс за СЛСП)

Доступна места за обављање праксе у Клиничком центру Крагујевац су у следећим клиникама/центрима:

1.0 Центар за неурохирургију

2.0 Центар за васкуларну хирургију

3.0 Центар за пластичну хирургију

4.0 Центар за ургентну медицину

5.0 Клиника за хематологију

6.0 Клиника за кардиологију

7.0 Клиника за општу и грудну хирургију

8.0 Клиника за ортопедију и трауматологију

Кандидати који испуњавају наведене услове могу послати пријавну документацију (2, 3 и 4) до 03. јула 2018. године  до 15:00 часова на: razvojkarijere@kg.ac.rs (са напоменом: пријава за СЛСП 2018_Клинички центар Крагујевац), или је донети лично у Центар за развој каријере и саветовање студената Универзитета у Крагујевцу- Јована Цвијића бб, зграда Ректората (између Правног и Економског факултета), 2. спрат, радним данима од 09:00-15:00 часова.

НАПОМЕНЕ:

 • Комисија за селекцију кандидата ће настојати да изађе у сусрет исказаним  жељама кандидата, али коначан распоред по клиникама/центрима биће дефинисан у договору са Клиничким центром Крагујевац.
 • Кандидати ће бити обавештени о резултатима конкурса путем електронске поште, најкасније 5 дана по завршетку конкурса.
 • Сви одабрани кандидати ће по успешном завршетку стручне праксе добити одговарајућу потврду.
 • Сви учесници стручне праксе су у обавези да по завршетку праксе доставе извештај о обављеној стручној пракси (по обрасцу који доставља Центар за развој каријере).
 • Учесници конкурса који су Ромске националности или студенти са инвалидитетом о томе достављају одговарајуће потврде.

Уколико имате питања или недоумица, можете нас контактирати путем е-поште, 
телефона или лично у просторијама Центра:

Центар за развој каријере и саветовање студената
Универзитета у Крагујевцу
Јована Цвијића бб.
34 000 Крагујевац
Тел: 034 300 425
E-mail: razvojkarijere@kg.ac.rs